Kalkulator Sederhana – Printscreen

______________________________________________________________________

Menu Awal ini bertuliskan type here.
Dibawah tulisan tersebutlah anda memasukkan deretan operand dan operator.

______________________________________________________________________

Contoh input an yang anda masukkan adalah seperti gambar berikut.

______________________________________________________________________

Dan setelah anda menekan enter, maka akan keluar outputnya berupa hasil dari penghitungan input.

______________________________________________________________________

Nah program ini hanya menyediakan operator aritmatik berupa “* / + -” saja, jika anda memasukkan operator selain itu maka akan muncul output seperti gambar di bawah.
(yaa Mohon dimaklum, namanya juga Kalkulator Sederhana ^^)

______________________________________________________________________

Kalkulator ini pun tidak dapat menentukan tingkatan operator.
Seperti apabila anda memasukkan : 4 + 2 * 3
Kalkulator ini tidak akan mengeksekusi 2 * 3 terlebih dahulu, tapi tetap berderet dari awal hingga akhir.
Sekali lagi Mohon Maklum, kalkulator sederhana ^^

Thanks for Reading ..
Have a Nice Day 😀

Advertisements

One thought on “Kalkulator Sederhana – Printscreen

Comments are closed.